A unique place to live!

Η αρχιτεκτονική της Σαντορίνης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κλίµα της, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (σεισµογενής), αλλά και τα υπάρχοντα υλικά για το χτίσιµο των σπιτιών!


Η Σαντορίνη είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί. Ηφαιστειογενές, µε µεγάλη ιστορία σεισµικότητας, αιγαιοπελαγίτικο που συνεπάγεται… αέρηδες και απουσία δέντρων.  Επιπλέον, η µορφολογία της είναι ιδιαίτερη. Κάποιοι οικισµοί της είναι χτισµένοι πάνω στα βράχια και κάποιοι στα πεδινά. Η µεγάλη τουριστική της ανάπτυξη θα µπορούσε να έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα της Σαντορίνης, τουλάχιστον σε κάποιες πόλεις, οι τουριστικές µονάδες έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισµών και έτσι έχουν αποφευχθεί οι υπερβολές. Επίπεδες ή τοξωτές οροφές, τετραγωνισµένα σπίτια, εντυπωσιακό λευκό είναι τα κυρίαρχα συστατικά της τοπικής αρχιτεκτονικής που αντανακλά τον ολόλαµπρο ήλιο του Αιγαίου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα σπίτια έχουν χτιστεί χωρίς κάποιο οικιστικό πλάνο από απλά υλικά. Η αισθητική δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα των κατοίκων όσο οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Και όµως, το αποτέλεσµα είναι ειδυλλιακό!balconies-in-santorini-with-white-and-blue-colours


luxury-villa-santorini-greece-old-factory-loft-style-leisure-pool-public-dining-dusk
Santorini-Greece-Find-Us-Lost-2


How houses are built?

Η ιδιαιτερότητα των σπιτιών στη Σαντορίνη έγκειται στο ότι πάρα πολλά είναι υπόσκαφα ή  θολωτά και φυσικά, το λευκό χρώμα κυριαρχεί κάνοντας εντυπωσιακή την αντίθεση των κατάμαυρων βράχων με τα λευκά σπίτια. Ο βασικός λόγος που έχει επιλεγεί αυτού του είδους η αρχιτεκτονική είναι κατά κύριο λόγο τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και η έλλειψη ξυλείας στο νησί. Έτσι τα σπίτια χτίζονται μέσα στους βράχους για να γλιτώσουν τα ξύλα. Η πρόσοψη των υπόσκαφων χτίζεται με πέτρινο τοίχο με ανοίγματα για το φωτισμό και τον αερισμό, σχεδόν πάντα συμμετρικά: εξώπορτα, παράθυρα δεξιά και αριστερά και μικρός φεγγίτης πάνω από την πόρτα. Οι θολωτές κατασκευές είναι κτιστές πάνω στο έδαφος ή ημίκτιστες (τμήμα κτιστό στην είσοδο και το υπόλοιπο υπόσκαφο). Τα σπίτια στη Σαντορίνη διακρίνονται επίσης σε αγροτικά και αστικά σύμφωνα με τη θέση τους στις παρυφές ή το κέντρο των οικισμών. Τα αγροτικά σπίτια βρίσκονται στην εξοχή ή στην περίμετρο των οικισμών. Πρόκειται περισσότερο για μια ενότητα ισόγειων κτισμάτων: το κυρίως σπίτι και τους ζωτικούς βοηθητικούς χώρους γύρω του (φούρνος, στέρνα, στάβλος, κοτέτσι, κάναβα, δηλαδή εργαστήριο παραγωγής κρασιού). Τα αστικά σπίτια βρίσκονται στο εσωτερικό των οικισμών και έχουν ακανόνιστο σχήμα και εξαιρετικά επινοητικούς τρόπους εξοικονόμησης χώρων. Έχουν λιγότερους βοηθητικούς χώρους και αναπτύσσονται συνήθως σε διαφορετικά επίπεδα. Σε κεντρικές περιοχές των οικισμών, κυρίως με την ανάδυση της νέας κοινωνικής ομάδας των πλουσίων πλοιοκτητών και εμπόρων κατά το 19ο αιώνα, εμφανίστηκαν τα αρχοντικά σπίτια. ∆ημιουργήθηκαν έτσι ξεχωριστές συνοικίες με αρχοντικά, όπως ο Σιδεράς στην Οία.


Perivolas-Oia-Santorini-12


ENGLISH VERSION

Santorini’s architecture is inseparably linked to its climate, the earthquakes dominating its history but also the naturally offered materials for house construction.


Santorini is a unique Greek island. Typically aegean, windy, volcanic, with long history of earthquakes, with no trees.  In addition, its morphology is also unique. Some of the villages are built on the rocks while some others in the plains. All these are factors that make the context into which the local architecture was developed. The vast touristic growth that could spoil the traditional character of Santorini, at least at Fira, Oia, Imerovigli seems not to have touched it. Accordingly, building extremities are very rare. Flat roofs, cubic shapes, and dazzling whitewashed walls are dominant features of the local architecture, which glitters under the glorious Aegean sun. What is interesting is that most of these unique settlements have been developed in an unplanned manner using simple materials. Aesthetics have never been a priority for the island’s inhabitants, since the purpose was to cover people’s needs. However, the result is far more than idyllic!


adasdasdasdasd


The unique element of settlements in Santorini is the fact that most of them are built in an underground cave habitation pattern or/and vaulted. Of course the main colour is white so as to underline the contrast to the black rocks. The main reason why those patterns where chosen is the climate and the lack of wood on the island. Therefore, the houses were built into the rocks to spare wooden parts. The façade of the subterranean houses have openings for light and ventilation, always symmetrical: main door, windows left and right and a small skylight above the door. The vaulted houses are either half subterranean or built on earth. Also, houses in Santorini are distinguished into rural and urban according to where they stand in the middle or inside the settlements. Rural houses are found mainly in the plains or surrounding the settlements and include auxiliary spaces around them such as stables, oven, winery, henhouse etc.). Urban houses have less auxiliary spaces, irregular shape and are quite inventive in saving space. In 19th century manors where built to house the new upper class of rich shipmen and merchantisers, such as in Sideras, Oia.


Santorini-island-of-Greece


 

IN CATEFORY: SANTORINI 2017