Affidea: Δίπλα στους ανθρώπους και στη Γλυφάδα!

Το µότο των διαγνωστικών κέντρων Affidea Ευρωιατρική είναι: «Η υγεία είναι το πάθος µας. Είµαστε δίπλα στους ανθρώπους». Γι’ αυτό και επεκτείνει το δίκτυο των κέντρων της µε ένα ακόµη, το δέκατο έκτο, αυτή τη φορά στη Γλυφάδα!


Με σεβασµό στις ανάγκες σας και τεχνολογία αιχµής, η Affidea θέτει στην υπηρεσία σας ένα ολοκληρωµένο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων! 


DSC_7634


H Affidea Γλυφάδας αποτελεί το 16ο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο της Affidea Ευρωιατρικής, η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της στην Ελλάδα το 2005, µε στόχο την είσοδό της στην ιδιωτική αγορά των διαγνωστικών εργαστηρίων απεικόνισης και βιοπαθολογίας. Σήµερα, λειτουργεί ένα εκτεταµένο δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων, εγκατεστηµένων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους µε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής, ιατρικό εξοπλισµό µε τεχνολογία αιχµής, στελεχωµένα από καταξιωµένους ιατρούς στο είδος τους και συνδεδεµένα µεταξύ τους µε το πλέον σύγχρονο σύστηµα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.


Στην Affidea Γλυφάδας οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαµβάνουν Βιοπαθολογικό Εργαστήριο και Τµήµα Υπερηχοτοµογραφίας. Το Πρότυπο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο καλύπτει όλο το φάσµα των εξετάσεων αίµατος και βιολογικών υγρών, για ενήλικες και παιδιά, µε στόχο την άµεση εξυπηρέτηση του ασθενή, µε σεβασµό και υπευθυνότητα στο κλινικό του πρόβληµα. Το Τµήµα Υπερήχων είναι εξοπλισµένο µε τελευταίου τύπου εργαστηριακό εξοπλισµό, όπου πραγµατοποιούνται υπερηχογραφικές εξετάσεις triplex αγγείων και υπερηχογραφήµατα συµπαγών οργάνων σώµατος από έµπειρο ιατρικό προσωπικό. Όλες οι απαντήσεις των υπερηχογραφηµάτων δίνονται αυθηµερόν. DSC_2911


DSC_7632


Ένας µεγάλος όµιλος στην υπηρεσία της υγείας σας!

O όµιλος υγείας Αffidea ελέγχεται από τον ελβετικό επενδυτικό οίκο Waypoint Capital και δραστηριοποιείται στους τοµείς της Ακτινοθεραπείας, της ∆ιαγνωστικής Απεικόνισης και της Ακτινολογίας. Είναι δε ο µεγαλύτερος όµιλος στην Ευρώπη στους τοµείς αυτούς, µε παρουσία σε 18 χώρες και 245 µονάδες υγείας, µε µεγάλη τεχνογνωσία και συµµετοχή σε Συµβάσεις ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα. Τα εργαστήρια του Οµίλου είναι πιστοποιηµένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001.


ΤΜΗΜΑ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ

Στο τµήµα συνδυάζονται προηγµένοι αυτόµατοι αναλυτές, προκειµένου να επιτυγχάνονται άµεσα και αξιόπιστα αποτελέσµατα σε αναλύσεις ευαίσθητες και ιδιαίτερα σηµαντικές. Εγγύηση των αποτελεσµάτων δίνει ο εκτεταµένος και σε πολλά επίπεδα ποιοτικός έλεγχος, αλλά και η επιλεγµένη διασταύρωση των αποτελεσµάτων µε διαφορετικές µεθόδους και αναλυτές.


ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Βασικό τµήµα του εργαστηρίου, η αξιοπιστία του οποίου βασίζεται στην επιστηµονική κατάρτιση αλλά και την εµπειρία του βιοπαθολόγου ιατρού. Στόχος του τµήµατος είναι να καλύψει µε τις πλέον σύγχρονες τεχνικές, όλες τις µικροβιολογικές αναλύσεις και καλλιέργειες, ώστε τα αξιόπιστα αποτελέσµατα του να αποτελούν χρήσιµο εργαλείο για τον κλινικό ιατρό, τόσο για την διάγνωση, όσο και για την επιλογή της θεραπείας. Εγγύηση των αποτελεσµάτων δίνει ο εκτεταµένος και σε πολλά επίπεδα ποιοτικός έλεγχος, αλλά και η επιλεγµένη διασταύρωση των αποτελεσµάτων µε διαφορετικές µεθόδους και αναλυτές.


IMG__025_


ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Είναι εξοπλισµένο µε ψηφιακό υπερηχοτοµογράφο τελευταίας γενιάς και προσφέρει απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας για όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις. Στο Κέντρο εκτελούνται υπερηχογραφήµατα συµπαγών οργάνων σώµατος, θυρεοειδούς, µαστού, FNA θυρεοειδούς, διορθικό υπερηχογράφηµα προστάτου και triplex αγγείων.


DSC_2761


ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Τµήµα που συνδυάζει τόσο τη χρήση αυτόµατων αιµατολογικών αναλυτών τελευταίου τύπου, όσο και την µικροσκοπική εξέταση των έµµορφων συστατικών του αίµατος, από τους πλέον έµπειρους ιατρούς.


IMG__007_


ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

Το τµήµα είναι εξοπλισµένο µε αυτόµατους αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να επιτύχουµε την πλήρη κάλυψη και των µεγαλύτερων απαιτήσεων, τόσο από πλευράς εύρους αναλύσεων, όσο και από πλευράς ποιότητας αποτελεσµάτων.


ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

Αναλύσεις που αφορούν ειδικούς παράγοντες λοιµώξεων και αυτοάνοσα νοσήµατα είναι πλέον µέρος του προγράµµατος ρουτίνας του τµήµατος.


ΤΜΗΜΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

Αποτελεί το πλέον ευαίσθητο τµήµα του εργαστηρίου, στο οποίο η επιλογή αντιδραστηρίων µε εξειδικευµένα αντιγόνα και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος, εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσµατα. Προστάτης, παχύ έντερο, γαστρεντερικό, µαστός και άλλα ζωτικά όργανα ελέγχονται µε αναλύσεις του εργαστηρίου που εκτελούνται καθηµερινά στο τµήµα.


ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ KAI ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ειδικοί αναλυτές, µέθοδοι βασισµένες στις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, δίνουν την δυνατότητα στο εργαστήριο να παρέχει πλήρη κάλυψη σε ειδικές και σπάνιες εξετάσεις. Προσδιορισµοί επιπέδων φαρµάκων, αλλεργιολογικά τεστ, δυναµικές δοκιµασίες, ειδικές ορµόνες, αιµατολογικές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου 1ου και 2ου τριµήνου κυήσεως, αλλά και αναλύσεις µοριακής βιολογίας, πρωτοστατούν στον τοµέα αυτό.


Affidea Γλυφάδας

Καθηµερινά 06:30-21:00, Σάββατο 07:30-14:00

Ζησιµοπούλου 1 & Λεωφ. Ποσειδώνος, Γλυφάδα

Τ: 216 8009690-7, F: 216 8009698

E-mail: glyfada@affidea.com

affidea.gr

FB: Affidea Ευρωιατρική


logo


IN CATEFORY: HEALTH