Αόρατη ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Αποκαταστήστε την… τάξη στο στόµα σας και αναδείξτε το χαµόγελό σας µε την αόρατη ορθοδοντική.


Η αόρατη ορθοδοντική είναι από τις πιο δηµοφιλείς θεραπείες µετακίνησης δοντιών, έναντι τις κλασικής ορθοδοντικής θεραπείας µε τα σιδεράκια. Για την ακρίβεια, πρόκειται για τη διαδικασία αποκατάστασης ορθοδοντικών ανωµαλιών µε τη βοήθεια σειράς λεπτών, αφαιρούµενων, διαφανών ναρθήκων, οι οποίοι τοποθετούνται διαδοχικά στο στόµα και µετακινούν προοδευτικά τα δόντια προς την επιθυµητή κατεύθυνση. Αποτελούν την εναλλακτική και περισσότερο αποδεκτή αισθητικά λύση για όσους-κυρίως ενήλικες-θέλουν να κάνουν ορθοδοντική θεραπεία, αλλά η κλασική θεραπεία µε τα «σιδεράκια» τους αποθαρρύνει. Οι αόρατοι νάρθηκες κατασκευάζονται από διαφανές υποαλλεργικό ακρυλικό υλικό, χρησιµοποιώντας υψηλή τεχνολογία και λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Η θεραπεία της Αόρατης Ορθοδοντικής γίνεται µόνο από πιστοποιηµένους οδοντιάτρους στα διάφορα συστήµατα (Clear Aligner, Invisalign κ.λπ.) και από αντίστοιχα εξειδικευµένα, πιστοποιηµένα εργαστήρια. 


1


∆ιαδικασία θεραπείας

1. Στην πρώτη επίσκεψη, αµέσως µετά την κλινική εξέταση, γίνεται λήψη φωτογραφιών, ακτινογραφιών και αποτυπωµάτων για την κατασκευή των εκµαγείων µελέτης.

2. Μετά την αρχική µελέτη, µε τη χρήση εξελιγµένης τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης σε υπολογιστή, ενηµερώνεστε για το πλήρες πλάνο θεραπείας σας, από την αρχική θέση των δοντιών σας έως την τελική επιθυµητή θέση.

3. Σε επόµενο ραντεβού παραλαµβάνετε τους πρώτους νάρθηκες, που εφαρµόζονται απόλυτα στα δικά σας δόντια και αλλάζετε διαδοχικά ανά εβδοµάδα περίπου και σύµφωνα πάντα µε τη καθοδήγηση του οδοντιάτρου σας. Κάθε νάρθηκας µετακινεί ελάχιστα τα δόντια σας προς το τελικό επιθυµητό αποτέλεσµα, µέχρι να φθάσουµε στο χαµόγελο που επιθυµούµε.

4. Η περίοδος προσαρµογής είναι άµεση (περίπου 2 µέρες), οπότε νιώθετε µια ελαφριά πίεση στα υπό µετακίνηση δόντια.

5. Η θεραπεία είναι αποτελεσµατική όταν εφαρµόζονται οι νάρθηκες 18 – 20 ώρες ηµερησίως. Ουσιαστικά δεν τους χρησιµοποιείτε όταν τρώτε και όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας.


sticker


Πλεονεκτήµατα της αόρατης ορθοδοντικής

Εφαρµόζουν απόλυτα στα δόντια. Οι νάρθηκες δεν είναι ορατοί από τους συνοµιλητές σας, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανεκτοί από εσάς. Έτσι, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δεν αντιµετωπίζετε προβλήµατα ούτε στην εργασία σας αλλά ούτε και στην κοινωνικότητά σας.

▶ ∆ίνουν τη δυνατότητα να χαµογελάτε άφοβα.

▶ Είναι απολύτως ανώδυνη διαδικασία. ∆εν τραυµατίζουν τα χείλη και τα ούλα.

▶ Η διάρκεια της θεραπείας, αναλόγως και της εταιρείας παρασκευής, είναι περίπου 5 – 20 µήνες.

▶ ∆ιορθώνει συνωστισµούς δοντιών, κενά ανάµεσα στα δόντια, ελαφρώς στραβά δόντια, δόντια µε περιστροφή, δόντια µε κλίση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω, ή δόντια που η µέση πάνω γραµµή τους δεν συµπίπτει µε τη µέση κάτω γραµµή.

▶ Αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα όταν υπάρχει µια σηµαντική προσωπική, επαγγελµατική ή κοινωνική συνάντηση.

▶ Επιτρέπουν τη σωστή στοµατική υγιεινή των δοντιών και των ούλων, καθώς µπορούµε να τους αφαιρούµε κατά τη διάρκεια της ηµέρας µετά τα γεύµατα.


Το µοναδικό µειονέκτηµα είναι ότι µε τους διαφανείς νάρθηκες δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν όλες οι ορθοδοντικές ανωµαλίες.


*∆ρ. Κατερίνα Μακρή, Χειρουργός Οδοντίατρος (ULG, BELGIQUE), Αισθητική Οδοντιατρική (NYUCD, USA), Πιστοποιηµένη Οδοντίατρος Clear Aligner

∆ιγενή 18,  Βούλα

Τ: 210 8958234

www.smiletherapy.gr – info@smiletherapy.gr


DSC_1536

IN CATEFORY: BEST CHOICES , HEALTH