Απλά βήματα για ασφαλές καλοκαίρι για τα παιδιά σας

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών. Χαρείτε το κρατώντας τους κινδύνους για την υγεία των παιδιών μακριά, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα.


Από τον Παπαλουκά Ορέστη – Παιδίατρος 


ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
✦ Καπέλο με πλατύ γείσο για μεγαλύτερη προστασία.
✦ Γυαλιά, απορροφητικά, ελαφρά και άθραυστα. Πρέπει να παρέχουν προστασία 97-100% από τις ακτινοβολίες UVA και UVB και να τα προμηθευόμαστε πάντα από καταστήματα οπτικών.
✦ Αντηλιακά, γαλάκτωμα, κρέμα ή gel. Aπαραίτητα και τις ηλιόλουστες και τις συννεφιασμένες ημέρες. Σε παιδιά κάτω των 6 μηνών χρησιμοποιούμε αντηλιακό με φυσικά φίλτρα αποκλειστικά και δείκτη προστασίας από 15 και πάνω. Όταν επιθυμούμε να καλύψουμε μεγάλη επιφάνεια του σώματος προτιμότερο είναι το γαλάκτωμα, ενώ όταν η κάλυψη αφορά μικρότερες επιφάνειες προτιμότερα είναι σκευάσματα σε μορφή κρέμας ή gel. Απαραίτητη είναι η συχνή ανανέωση του αντηλιακού, τουλάχιστον ανά 2 ώρες και πάντα μετά από εφίδρωση και κολύμβηση. Η ποσότητα πρέπει να είναι αρκετή. Βάζουμε το αντηλιακό 20 λεπτά πριν βγούμε στην παραλία.
✦ Τα παιδιά κάτω των 6 μηνών καλό είναι ν’ αποφεύγουν την παραλία καθώς είναι ευάλωτα σε θερμοπληξία.


ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
✦ ΠΟΤΕ δεν αφήνουμε τα παιδιά από τα μάτια μας.
✦ Να αποφεύγεται η κολύμβηση σε παιδιά κάτω των 6 μηνών.
✦ Συνιστώμενες ώρες: πριν τις 10.00 και μετά τις 16.00.
✦ Προτιμάτε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ‘μπρατσάκια’ αντί για σωσίβια. Τα τελευταία μπορούν εύκολα να παρασυρθούν από τον άνεμο, τα θαλάσσια ρεύματα και τα κύματα.
✦ Ποτέ δεν κολυμπάμε με γεμάτο στομάχι. Αφήνουμε να περάσουν 2-3 ώρες από το τελευταίο γεύμα.


ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Θερμοπληξία μπορεί να εμφανιστεί σε παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Πιο ευάλωτες είναι οι ηλικίες 0 έως 4 ετών. Κυριότερα συμπτώματα αποτελούν η ζάλη, η ναυτία και τα λιποθυμικά επεισόδια. Προφυλακτικά μέτρα αποτελούν η συχνή λήψη δροσερών υγρών (κάθε 20 λεπτά), αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο, ελαφρά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων, το παιδί πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε δροσερό και σκιερό μέρος και ν’ αναζητηθεί ιατρική φροντίδα σε περίπτωση που τα συμπτώματα αυτά δεν υποχωρούν.
Ο Πνιγμός αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά κατά την παραμονή τους στην παραλία. Σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ, ο πνιγμός είναι η πρώτη αιτία θανάτων για παιδιά 1-4 ετών.Ο πνιγμός είναι σιωπηλός, οι κινήσεις του παιδιού που πνίγεται μπορούν εύκολα να εκληφθούν ως παιχνίδι και να μην ακουστούν φωνές βοήθειας. Για αυτό ΠΟΤΕ δεν αφήνουμε τα παιδιά από τα μάτια μας.


Καλό καλοκαίρι με χαρά και ασφάλεια για παιδιά και γονείς.


VXN_4876


ENGLISH VERSION


Simple steps to a safe summer for your children


Summer is just around the corner.Follow these simple steps and enjoy it, keeping anything that might endanger your children’s health away.


Sun-Protection
✦ Children under 6 months old should avoid sun exposure due to the immaturity of their thermo-equalizing mechanism, which makes them susceptible to heatstroke. Use:
✦ A hat with a wide brim for greater protection.
✦ Sunglasses which are absorbent, lightweight and shatterproof. They have to provide a 97-100% protection from UVA and UVB radiation and they should be obtained at an optical store.
✦ Sunscreen, emulsion, cream or gel. They are necessary as much on sunny as on cloudy days. For children under six months old we use sunscreen with natural filtres, necessarily with a UV protection of 15 and above. When we want to cover an extensive area of our body it is better to use an emulsion form, while for smaller surfaces products in the form of cream or gel are more suitable. It is important to renew our sunblock often, at least every 2 hours, and always after sweating or swimming. The quantity has to be sufficient. We should wear our sunscreen 20 minutes before sun-exposure.


Swimming
✦ NEVER let children out of your sight
✦ For children under 6 months old swimming should be avoided.
✦ Recommended hours: before 10:00 and after 16:00.
✦ Opt for children to use armband floaters instead of lifebelts. The latter can easily be carried away by the wind, underwater currents and waves.
✦ We never go swimming on a full stomach. At least 2-3 hours must have passed since our last meal.


DANGERS
Heatstroke may appear after prolonged exposure to high temperatures. Ages from 0 to 4 years old are more susceptible. The main symptoms are dizziness, nausea and fainting episodes. As prophylactic measures: drink refreshing beverages often (every 20 minutes), avoid prolonged exposure to the sun, wear light coloured and lightweight clothing. In case the symptoms appear, the child should be immediately moved to a cool, shaded place and medical attention should be sought out if symptoms do not fade.
Drowning is the greatest danger children are threatened by during their visit at the beach, in some states in the US drowning is the number one cause of death for children between the ages of 1 and 4. Drowning is silent, and a child’s drowning movements may easily be misinterpreted as playing and their cry for help may not be heard. This is why we NEVER let children out of our sight.


Wishes for a joyous and safe summer for parents and children.


Παπαλουκάς Ορέστης – Παιδίατρος / Orestis Papaloukas- Pediatrician
Υποψήφιος Διδάκτορας Παν/μίου Αθηνών / PhD candidate at the University of Athens
Αργύραινα, Πλησίον Κέντρου Υγείας,Μύκονος / Argyraina, near the Health Centre, Mykonos


 


IN CATEFORY: HEALTH , MYKONOS