ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER GUIDED IMPLANTOLOGY)

Οδοντικά Εµφυτεύµατα: Συνεχής εξέλιξη – Λιγότερο τραύµα – Πιο προβλέψιµο αποτέλεσµα!


Η σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική εκπροσωπείται τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως από τα οδοντικά εµφυτεύµατα. Πρωτοεµφανίστηκαν το 1960, είναι πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό και η συνεχής έρευνα και εξέλιξη στον τοµέα της εµφυτευµατολογίας τα καθιστά πια ως λύση εκλογής σε όλο και περισσότερα και πιο σύνθετα περιστατικά. 


Για την επιλογή του περιστατικού, απαραίτητη προϋπόθεση στην περιοχή τοποθέτησής τους είναι η επάρκεια οστού. Σήµερα για τη διάγνωση αυτή έχουµε στη διάθεσή µας, πέρα από την κλινική και κλασική ακτινογραφική εξέταση, την αξονική τοµογραφία γνάθων.


Dr-Colin-Neil-dental-implant-simplant-facilitate-mandible-example


maxresdefault


Με την αξονική τοµογραφία (CT) έχουµε τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του οστού (ύψος, πάχος, εύρος) σε ψηφιακή µορφή. Η ψηφιοποίηση αυτή των δεδοµένων δίνει τη δυνατότητα στον επεµβαίνοντα να µελετήσει και να σχεδιάσει το περιστατικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την ολοκλήρωση της σχεδίασης χρειάζεται και ένα αποτύπωµα της γνάθου του ασθενή, το οποίο λαµβάνεται εύκολα στο ιατρείο.


Το εκµαγείο που προκύπτει από το αποτύπωµα σκανάρεται και συνδυάζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε την αξονική µέσω ενός ειδικού λογισµικού SIMPLANT. Με το πρόγραµµα Καθοδηγούµενης Εµφυτευµατολογίας (COMPUTER GUIDED IMPLANTOLOGY) προκύπτει ένας χειρουργικός νάρθηκας, πλήρως εξατοµικευµένος για τον ασθενή, καθορίζοντας µε ακρίβεια τις θέσεις, κλίσεις και διαστάσεις των εµφυτευµάτων που θα τοποθετηθούν. Στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει επάρκεια σκληρών και µαλακών ιστών (προσπεφυκότα ούλα), ο χειρουργός τοποθετεί τα εµφυτεύµατα µόνο µέσα από τις οπές του νάρθηκα χωρίς άλλη τοµή.


Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι πολλά: 

▶ Κατανόηση του σχεδίου θεραπείας από τον ασθενή λόγω της οπτικοποίησής του.

▶ Απλοποίηση του περιστατικού για ασθενή και θεράποντα. 

▶ Μείωση κόστους λόγω ακρίβειας στη σχεδίαση (επιτυγχάνονται τέτοιες κλίσεις των εµφυτευµάτων ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό η χρήση οστικών µοσχευµάτων που ανεβάζουν το συνολικό κόστος της θεραπείας).

▶ Μείωση του τραύµατος. 

▶ Λιγότερος χειρουργικός χρόνος και ταλαιπωρία.

▶ Μικρότερο ποσοστό αποτυχίας καθώς οι θέσεις επιλέγονται ως ιδανικές.

▶ Εξάλειψη των εκπλήξεων κατά το χειρουργείο που σχετίζονται µε την ποικιλοµορφία της ανατοµίας.

▶ Ελαχιστοποίηση πιθανού τραυµατισµού ανατοµικών δοµών (νεύρα, κοιλότητες).


Καταλήγοντας, τα οδοντικά εµφυτεύµατα, συνεχώς εξελισσόµενα, γίνονται ολοένα και πιο ασφαλή ακόµα και για τους φοβισµένους ασθενείς. Έτσι όλο και περισσότεροι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ξανά ένα χαµόγελο που µοιάζει φυσικό!


Νικόλαος Ι. Ψαρουδάκης

Χειρουργός Οδοντίατρος, Αισθητική Οδοντιατρική-Εµφυτεύµατα

Κύπρου 22 και Ζέρβα, Γλυφάδα, 16675

Τ: 210 8941674, 210 9681930

www.psaroudakisdentist.gr

email: nipsarou@otenet.gr


Επιµέλεια κειµένου-Συνεργάτης, Μαριάντζελα Χλιβίνου, Χειρουργός Οδοντίατρος, Απόφοιτος ΑΠΘ


DSC_0517


DSC_0479


 

 

IN CATEFORY: BEST CHOICES , HEALTH