«Κατappολεμώ το Διαβήτη»: Ένα πρωτοποριακό application!

Η Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία µπαίνει στην ψηφιακή εποχή µε ένα πρωτοποριακό application, το «Κατappολεµώ το ∆ιαβήτη». ∆ηµιουργήθηκε µε την υποστήριξη της ELPEN, µε σκοπό να λειτουργήσει ως ο καθηµερινός σύµβουλος των ατόµων µε διαβήτη τύπου 2 σε σηµαντικά θέµατα που αφορούν στη διαχείριση της ασθένειας.


∆ιαστάσεις επιδηµίας λαµβάνει ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης τύπου 2 καθώς τα ποσοστά των νεοδιαγνωσθέντων παρουσιάζουν αλµατώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Με αυτή τη λογική, φαίνεται πως η µάχη «χάνεται» τόσο στην ενηµέρωση, όσο και στην εκπαίδευση των ατόµων για το πώς να προσαρµόσουν τον τρόπο ζωής τους ώστε να µην αποκτήσουν διαβήτη ή εφόσον ασθενούν στο πώς να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 


Όπως επεσήµανε ο πρόεδρος της Ε.∆.Ε. κ. Νικόλαος Παπάνας, κατά την παρουσίαση της εφαρµογής, η αύξηση των ποσοστών διαβήτη «οφείλεται κυρίως στην καθιστική ζωή, στην έλλειψη άσκησης και στην παχυσαρκία. Αυτός ο τρόπος ζωής τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί και από παιδιά και εφήβους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη σε ολοένα µεγαλύτερο αριθµό ατόµων. Η διάγνωση πρέπει να γίνεται έγκαιρα, γιατί µε την εφαρµογή της δίαιτας και της κατάλληλης θεραπείας µπορούν τα άτοµα µε διαβήτη µακροπρόθεσµα να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν τις προοδευτικές βλάβες στα όργανα του σώµατος (π.χ. µάτια, πόδια, καρδιά, νεφρά κ.λπ.)».


Το επιστηµονικό σκέλος της εφαρµογής επιµελήθηκε ο Παθολόγος-∆ιαβητολόγος, ∆ρ. Ιωάννης Ντούπης, µε τα επιµέρους θέµατα να αναπτύσσονται από έγκριτους επαγγελµατίες υγείας και να περιλαµβάνουν τόσο νεότερα δεδοµένα σχετικά µε τη θεραπεία του διαβήτη όσο και συµβουλές για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των ατόµων µε διαβήτη. 


Τι περιλαµβάνει το application;

Οι κατηγορίες θεµάτων που µπορούν να εξερευνήσουν οι χρήστες στην ψηφιακή εφαρµογή «Κατappολεµώ το ∆ιαβήτη» είναι οκτώ και σχετίζονται µε τις πολύπλευρες και πιο σηµαντικές συνιστώσες του Σακχαρώδους ∆ιαβήτη. Κάθε κατηγορία  είναι εµπνευσµένη από το κάθε γράµµα της λέξης «∆ΙΑΒΗΤΗΣ» περιλαµβάνοντας: ∆ιατροφή, Ιατρική παρέµβαση, Αποφυγή επιπλοκών, Βοήθεια/Υποστήριξη πάσχοντος, Ηµερήσιο αυτοέλεγχο & φροντίδα, Τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, Ηµερήσια άσκηση και Στόχους ρύθµισης.


Πού θα βρείτε την εφαρµογή;

Η εφαρµογή «Κατappολεµώ το ∆ιαβήτη» εγκαθίσταται εύκολα, γρήγορα και δωρεάν σε περιβάλλον Android και iOS. Μπορείτε να τη βρείτε στο Google Play ως «ΚΑΤAPPΟΛΕΜΩ το διαβήτη» ενώ για iOS κάνετε αναζήτηση στο Apple Store πληκτρολογώντας τα πρώτα γράµµατα της εφαρµογής, δηλ. «κατapp».


IN CATEFORY: BEST CHOICES , HEALTH