Λευτέρης Κορναράκης: «Η παράδοσή μας είναι η ταυτότητά μας!»

20161028_102807

Λευτέρης Κορναράκης: «Η παράδοσή μας  είναι η ταυτότητά μας!»

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και δάσκαλος παραδοσιακών χορών, αλλά και ιδρυτής του Χορευτικού Λαογραφικού Οµίλου «Στησίχορος», µας µυεί στη µαγεία της παράδοσής µας!


Πώς οδηγηθήκατε στην ίδρυση του Οµίλου «Στησίχορος» και τι «φιλοδοξίες» έχετε για το µέλλον του;

Η αγάπη µας και το µεράκι για τον παραδοσιακό χορό και η ανάγκη για τη συνέχιση της προσπάθειας που είχε ξεκινήσει πριν 28 χρόνια από τον Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Αλίµου (του οποίου επί σειρά ετών υπήρξαµε δάσκαλοι) µας οδήγησε -εµένα, τη σύζυγό µου Σταυρούλα Μακρή (καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής), καθώς και το φίλο και συνεργάτη µας Γιάννη Βέργη- στη δηµιουργία ενός πολιτιστικού φορέα, του Χορευτικού Λαογραφικού Οµίλου «Στησίχορος». Οι σκοποί του Λαογραφικού Οµίλου είναι αποκλειστικά αναπτυξιακοί, πνευµατικοί, πολιτισµικοί, µορφωτικοί, κοινωφελείς και λαογραφικοί. Οι στόχοι είναι: η µελέτη όλου του φάσµατος του ελληνικού παραδοσιακού χορού (λόγος-µουσική-κίνηση) και η διδασκαλία του, η οµαδική και δηµιουργική ενασχόληση, η άρτια εκπαίδευση όλων µε σκοπό την ενεργοποίηση της φαντασίας τους, την καλλιέργεια της αισθητικής τους, την αναγνώριση της αξίας και διαχρονικότητας της λαϊκής παραδοσιακής τέχνης, την επισήµανση των κριτηρίων για τη διάκριση της ποιότητας της τέχνης, µε σκοπό την ανάπτυξη κι εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Η ανάδειξη και στήριξη των πολιτιστικών στοιχείων, όχι µόνο µέσα από την παροχή και προσφορά πρακτικών γνώσεων των µελών, αλλά και µέσα από τον προβληµατισµό και την εξοικείωση για την τέχνη και τον πολιτισµό και την ανάδειξη της κοινωνικής σηµασίας τους µέσα από οµαδική και δηµιουργική συνεργασία και µέσα από την ανθρώπινη επικοινωνία. Η παροχή δυνατότητας σε όλα τα µέλη, µέσα από επιµορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα και την ολοκληρωµένη εκπαίδευση στην παραδοσιακή τέχνη, για την προσέγγιση του λαϊκού πολιτισµού, αλλά και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την καλλιέργεια των ικανοτήτων  τους, των ενδιαφερόντων και του ταλέντου τους για την τέχνη γενικότερα.


Θα ήθελα να µου περιγράψετε τι σηµαίνει για εσάς η παράδοση και ο ελληνικός  παραδοσιακός  χορός.

Παράδοση είναι όλα εκείνα τα στοιχεία ενός παρελθόντος πολιτισµού που διασώζονται και µεταδίδονται είτε προφορικά είτε γραπτά στις επόµενες γενιές. Στοιχεία της παράδοσης είναι το τραγούδι, η µουσική, ο χορός, τα ήθη και τα έθιµα. Με µία λέξη είναι η «ταυτότητά» µας. Ο χορός αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης και εκδήλωσης πολιτισµικών και κοινωνικών πτυχών της ανθρώπινης προσωπικότητας και ένα µέσο διαµόρφωσης της εθνικής και ατοµικής ταυτότητας των ανθρώπων. Είναι µια σύνθεση εκφραζόµενη µέσω διαφόρων σχηµάτων χώρου και χρόνου και είναι συνδεδεµένη µε το σύνολο µιας τοπικής κοινωνίας, όπως και µε τα ήθη και τα έθιµά της. Είναι µέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, προάγει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη φιλία µεταξύ των µελών µιας κοινότητας ή οµάδας, καλλιεργεί τη δηµιουργική σκέψη και φαντασία των συµµετεχόντων και δηµιουργεί ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους.


Είστε πρόεδρος ενός πολύ ενεργού χορευτικού οµίλου. Τι συναισθήµατα και αντιδράσεις εισπράττετε εσείς και τα µέλη σας από τον κόσµο στις εκδηλώσεις που χορεύετε;

Εισπράττουµε τα θερµά συγχαρητήρια του κόσµου και πληθώρα όµορφων συναισθηµάτων, όπως: ενθουσιασµό, αγάπη, συγκίνηση, θαυµασµό, υπερηφάνεια, «θύµησες»… και έκφραση ενδιαφέροντος προκειµένου να ενταχθούν και να γίνουν µέλη των χορευτικών τµηµάτων µας.


Πόσο  δύσκολο ή εύκολο είναι στην εποχή µας να διδάσκετε παραδοσιακούς χορούς; Υπάρχει ανταπόκριση από τους νέους να µάθουν και να διαδώσουν την παράδοσή µας; 

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει µια σταθερά ανοδική πορεία µέσω της ανταπόκρισης του κόσµου σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Οι άνθρωποι  για να ξεφύγουν από τα προβλήµατα και τη ρουτίνα της καθηµερινότητας, στρέφονται σε δράσεις που έχουν και µορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Το να διδάξει κανείς χορό προϋποθέτει αγάπη, σεβασµό και µεράκι για την παράδοση, καθώς και τις κατάλληλες επιστηµονικές γνώσεις. Με κριτήριο τη συµµετοχή του κόσµου και τα κατάλληλα εφόδια, η διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού εξελίσσεται σε µια ευχάριστη διαδικασία εκπαίδευσης. Σήµερα υπάρχει θερµή ανταπόκριση από τους νέους να γνωρίσουν την παράδοσή µας και τις αξίες της και να βοηθήσουν ώστε αυτή να διασωθεί και να συνεχιστεί.


Τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η παράδοση και τα έθιµά µας είναι… ντεµοντέ;

Σήµερα η παράδοσή µας επιδεικνύει αξιοζήλευτη ζωντάνια. Συνεχίζει να είναι κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο των διαφόρων εκδηλώσεων (γάµοι, βαφτίσεις, πανηγύρια, χοροί πολιτιστικών συλλόγων, ονοµαστικές εορτές κ.λ.π. ). Εξάλλου ένας πλούσιος πολιτισµικά λαός οφείλει  να διασώζει την παράδοσή του, την ιστορία, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιµά του, διότι εάν αυτά τα στοιχεία ξεχαστούν, επέρχεται ο µαρασµός του λαού! Η παράδοσή µας είναι η ταυτότητά µας, καθώς και µια πολύ δυνατή µορφή ψυχαγωγίας-διασκέδασης και αυτό φαίνεται να το έχει καταλάβει ο κόσµος, που δίνει το «παρών» ενεργά σε διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες!


  • Recent Posts

  • Categories

  • Meta