Λόγου Άνθησις Κέντρο Λογοθεραπείας Παιδιών & Ενηλίκων: Εδώ που ο λόγος ανθίζει!

Το µότο του Κέντρου Λογοθεραπείας παιδιών & ενηλίκων είναι «Η καθηµερινότητά µας βασίζεται στην επικοινωνία µε τους γύρω µας. Ας κάνουµε λοιπόν πιο όµορφη τη ζωή µας, ενισχύοντας την ικανότητά µας αυτή!». Γι αυτό το λόγο οι καταρτισµένοι συνεργάτες του σας υποδέχονται στο όµορφο περιβάλλον τους και σας υπόσχονται ότι θα κάνουν το λόγο των παιδιών σας να “ανθίσει” και να ενισχύσει την επικοινωνία τους σε όλα τα επίπεδα. Εδώ, µέσα απ τις θεραπευτικές διαδικασίες και τις συµβουλές έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Με τη καίρια διάγνωση και τη σωστή θεραπευτική παρέµβαση, να βελτιώσουν τυχόν δυσκολίες στην οµιλία, το λόγο, την γραφή, την ψυχική υγεία, την κινητικότητα και τη συµπεριφορά.


Ποιες είναι οι κυριότερες ανησυχίες των γονιών πριν την ένταξη του παιδιού στο σχολείο; Οι αυξηµένες απαιτήσεις της σχολικής ένταξης του παιδιού δηµιουργούν έντονο άγχος στους γονείς. Ο λόγος του παιδιού και η ποιότητά του είναι συνήθως το πρώτο που θα τους προβληµατίσει. Σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς παρατηρούν µια ανωριµότητα στις γραφοκινητικές δεξιότητες (κράτηµα µολυβιού, χρήση ψαλιδιού κλπ), ή τους προβληµατίζει η συµπεριφορά του παιδιού, όταν αυτό δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ώστε να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα ή δεν υπακούει σε κανόνες. Ωστόσο, η επιτυχής ένταξη ενός παιδιού στο σχολείο εµπλέκει γνωστικούς, συναισθηµατικούς και κοινωνικούς παράγοντες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα.


 

Πώς µπορεί ο γονιός να είναι σίγουρος ότι οι ανησυχίες του είναι βάσιµες; Για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις ανησυχίες του ο γονιός, πρέπει να απευθυνθεί στους ειδικούς (λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός). Το κάθε παιδί, είναι αλήθεια, ότι αναπτύσσεται µε διαφορετικούς ρυθµούς. Είναι πολύ σηµαντικό γι’ αυτό να γίνονται εξατοµικευµένες αξιολογήσεις. Είναι προτιµότερο να γίνει µια αξιολόγηση η οποία θα κρίνει ότι το παιδί βρίσκεται µέσα στα τυπικά πλαίσια ανάπτυξης παρά να χαθεί πολύτιµος χρόνος από την παρέµβαση.


Πώς διεξάγεται η διαδικασία αξιολόγησης; Εφόσον υπάρχει το σχετικό αίτηµα από τους γονείς, οι ειδικοί θεραπευτές θα αξιολογήσουν το παιδί µε έγκυρα και επιστηµονικά εργαλεία γνωστικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Βάσει των αποτελεσµάτων, θα δηµιουργήσουν ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα παρέµβασης. Στο κέντρο µας παρέχεται η δυνατότητα εκτίµησης και θεραπείας από όλες τις ειδικότητες. Χρησιµοποιούνται διαγνωστικά τεστ, όπως η κλίµακα νοηµοσύνης του Wechsler, το Αθηνά τεστ (ανίχνευση µαθησιακών δυσκολιών), το Miller Function Participation Scales (κινητικών δεξιοτήτων), το Α’ΤΕΣΤ (σχολικής ετοιµότητας), το Developmental Test of Visual Perception (οπτικής αντίληψης), το Children Apperception Test (προσωπικότητας), το ΑνΟµιΛο (οµιλίας και λόγου), το Visual Motor Integration (γραφοκινητικών δεξιοτήτων) και πολλά άλλα.


 

Τι γίνεται µε το κόστος; Κατ’ αρχήν, οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει κάποιο χρηµατικό ποσό. Γνωρίζοντας την οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, κρατάµε το επιστηµονικό µας επίπεδο υψηλό, διατηρώντας προσιτές τιµές.


Ρουµπέση 36, Ν.Κόσµος

T: 210 9270746, 697 2690666, 694 6215577

logouanthisis@gmail.com

www.logouanthisis.gr


IN CATEFORY: BEST CHOICES , KID