Οστεοαρθρίτιδα: Αίτια – Συμπτώματα – Διάγνωση – Θεραπεία

Η Οστεοαρθρίτιδα είναι αργά εξελισσόµενη µη φλεγµονώδης διαταραχή του µυοσκελετικού συστήµατος. Πώς όµως προκαλείται, ποιες αρθρώσεις προσβάλλει και πώς µπορεί να θεραπευτεί;


Eίναι συχνή η εµφάνιση οστεοαρθρίτιδας και ποιους αφορά;

Η οστεοαρθρίτιδα είναι η συχνότερη από τις ρευµατικές παθήσεις, που συναντάµε στο γενικό πληθυσµό, αλλά και στο Ρευµατολογικό µας Ιατρείο, καθώς και από τις συχνότερες γενικά παθήσεις που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο.


Τι προκαλεί την οστεοαρθρίτιδα;

Η φθορά του αρθρικού χόνδρου αποτελεί την αιτία για την έναρξη της βλάβης της άρθρωσης και τη δηµιουργία στη συνέχεια οστικών προεξοχών (οστεόφυτα) στις αρθρώσεις, τα οποία ο κόσµος γνωρίζει ως «άλατα» και βεβαίως, δεν έχουν καµία σχέση µε την κατανάλωση αλατιού στο φαγητό. Η οστεοαρθρίτιδα διακρίνεται σε Πρωτοπαθή/Ιδιοπαθή όταν δεν διαπιστώνεται αιτία και ∆ευτεροπαθή όταν εµφανίζεται στο έδαφος υποκείµενου νοσήµατος ή µετά από κάποια κάκωση της άρθρωσης.


Ποιες αρθρώσεις προσβάλλει;

α. Μεγάλες περιφερικές αρθρώσεις, όπως γόνατα, ισχία και ώµους. Οι καρποί, οι αγκώνες και οι ποδοκνηµικές (αστράγαλοι) συνήθως πάσχουν από ∆ευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα.

β. Μικρές περιφερικές αρθρώσεις των χεριών, αλλά και των ποδιών.

γ. Την σπονδυλική στήλη, την αυχενική µοίρα, τη θωρακική µοίρα και την οσφυϊκή µοίρα.

δ. Τις κροταφογναθικές αρθρώσεις.


Ποια συµπτώµατα θα µας στείλουν στον ειδικό;

✓ Πόνος στις αρθρώσεις, κυρίως µε την κίνηση, που βελτιώνεται µε την ανάπαυση.

✓ Πρωινή δυσκαµψία λιγότερο από 30 λεπτά.

✓ ∆υσκαµψία ολίγων λεπτών µετά από ακινησία.

✓ Περιορισµός στην κίνηση ή κριγµός κατά την κίνηση.

✓ Οστική παραµόρφωση της άρθρωσης.


Ποιοι είναι οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες εµφάνισης της οστεοαρθρίτιδας; 

α. Η κληρονοµικότητα: Συνήθως εµφανίζεται σε άτοµα της ίδιας οικογένειας.

β. Η ηλικία και το φύλο: Αφορά κυρίως άνδρες, πριν την ηλικία των 45 ετών και γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, συχνά µετά την ηλικία των 45 ετών.

γ. Το αυξηµένο σωµατικό βάρος.

δ. Προϋπάρχουσα φλεγµονώδης αρθρίτιδα (ουρική, ρευµατοειδής ή ψωριασική) όπου εµφανίζεται οστεοαρθρίτιδα στις αρθρώσεις που έχει προσβάλλει η φλεγµονή.

ε. Το κάπνισµα.

στ. Τραυµατισµοί άρθρωσης που συνήθως συµβαίνουν από επαναλαµβανόµενες κινήσεις.


Πώς γίνεται η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας;

Η διάγνωση γίνεται από τον ειδικό Ιατρό Ρευµατολόγο ή Ορθοπεδικό, αφού εξεταστεί λεπτοµερώς ο ασθενής, ληφθεί πλήρες ιστορικό και γίνει ακτινολογικός έλεγχος της άρθρωσης ή των αρθρώσεων που πάσχουν. Αιµατολογικές εξετάσεις δε βοηθούν στη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας, γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι δείκτες που να τη συνοδεύουν.


Ποια η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας;

Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας δεν είναι ειδική. Είναι είτε συντηρητική, είτε χειρουργική.

Η συντηρητική αφορά:

● Σε φάρµακα (τοπικά ή δια στόµατος) τα οποία όµως χρησιµοποιούνται κυρίως αναλγητικά, αφού δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς η δράση τους στην αναστολή της οστεοαρθριτικής εξέλιξης.

● Σε ενδαρθρικές εγχύσεις, είτε µε κορτικοστεροειδή, είτε µε υαλουρονικό που η χρησιµότητά τους, δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί.

● Σε φυσικοθεραπεία και υδροθεραπεία, που συµβάλλουν σηµαντικά, κυρίως στην ενίσχυση των µυών που περιβάλλουν  την άρθρωση και στη µείωση του πόνου.

● Η χειρουργική αντιµετώπιση αφορά σε προχωρηµένες καταστάσεις. Συνιστάται ολική αντικατάσταση της άρθρωσης, όταν αυτή έχει υποστεί µεγάλη παραµόρφωση ή αγκύλωση, που προκαλεί έντονο νυκτερινό πόνο και επηρεάζει την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.


Υπάρχει πρόληψη για την οστεοαρθρίτιδα;

Μπορεί να προληφθεί σε κάποιο βαθµό, τροποποιώντας µερικούς από τους αιτιολογικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν (µείωση σωµατικού βάρους, αποφυγή καπνίσµατος, φυσικοθεραπεία). Η διάγνωση γίνεται από τον ειδικό Ιατρό Ρευµατολόγο ή Ορθοπεδικό, αφού εξεταστεί λεπτοµερώς ο ασθενής, ληφθεί πλήρες ιστορικό και γίνει ακτινολογικός έλεγχος της άρθρωσης ή των αρθρώσεων που πάσχουν.


∆ρ. Γεώργιος Κήτας

Καθηγητής Κλινικής Ρευµατολογίας Πανεπιστηµίου του Manchester

∆ιευθυντής Ρευµατολογικού Τµήµατος Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ


∆ρ. Αγγελική Κοτσαλίδου

Ειδικός Ρευµατολόγος

Επιµελήτρια Ρευµατολογικού Τµήµατος Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ


ilias-gdk3


image001


 

IN CATEFORY: BEST CHOICES , HEALTH