Πώς να μεγαλώσετε ευτυχισμένα παιδιά!

Η Μαρία Μοντεσσόρι υπήρξε πρωτοποριακή παιδαγωγός για την εποχή της, στις αρχές του προηγούµενου αιώνα. ∆ηµιούργησε µια πρότυπη µέθοδο διδασκαλίας που εφαρµόζεται µέχρι και σήµερα. Ο σεβασµός στην προσωπικότητα του παιδιού είναι ο βασικός πυλώνας της µεθόδου και παρακάτω συγκεντρώσαµε µερικές πολύ χρήσιµες αρχές της, που οι γονείς πρέπει να έχουν κατά νου για να µεγαλώσουν υγιή, ευτυχισµένα παιδιά γεµάτα αυτοπεποίθηση.


Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού είναι βασική αρχή για τη μοντεσσοριανή μέθοδο διαπαιδαγώγησης και μάλλον όχι άδικα!


PHO_UMA_MariaMontessori01


1. Τα παιδιά µαθαίνουν από το περιβάλλον τους.


2. Όταν ένα παιδί δέχεται συχνά κριτική, µαθαίνει να κατακρίνει τους άλλους.


3. Όταν ένα παιδί επαινείται συχνά, µαθαίνει να εκτιµά τους άλλους.


4. Όταν ένα παιδί αντιµετωπίζεται εχθρικά, θα µάθει να τσακώνεται.


5. Αν είστε ειλικρινείς µε το παιδί σας, θα µάθει τη σηµασία της ευθύτητας.


6. Αν κοροϊδεύετε συχνά το παιδί σας, θα γίνει ντροπαλό.


7. Όταν ένα παιδί νιώθει ασφαλές, µαθαίνει να εµπιστεύεται τους ανθρώπους.


8. Αν κάνετε συχνά το παιδί σας να νιώθει ντροπή, θα µάθει να νιώθει πάντα ενοχές.


9. Αν σε ένα παιδί δίνεται συχνά ενθάρρυνση, θα µάθει να έχει υψηλή αυτοπεποίθηση.


10. Αν είµαστε δεκτικοί µε ένα παιδί, θα µάθει να έχει υποµονή.


11. Αν είµαστε υποστηρικτικοί µε το παιδί, θα είναι σίγουρο για τον εαυτό του.


12. Αν ένα παιδί  ζει σε ένα περιβάλλον φιλίας και νιώθει ότι οι άλλοι το χρειάζονται, θα µάθει πώς να βρίσκει την αγάπη.


13. Ποτέ µη µιλάτε άσχηµα για ένα παιδί, είτε σας ακούει είτε όχι.


14. Επικεντρωθείτε στο να θρέφετε το καλό που υπάρχει µέσα σε κάθε παιδί. Με αυτόν τον τρόπο δε θα υπάρχει χώρος για το κακό.


15. Πάντα να το ακούτε και πάντα να απαντάτε στις ερωτήσεις του παιδιού ή σε αυτά που σας ζητά, όταν έρχεται σε εσάς.


16. Να σέβεστε το παιδί, ακόµα κι όταν κάνει ένα λάθος. Έτσι θα µπορέσει πιο γρήγορα να το διορθώσει.


17. Πάντα να είστε έτοιµοι να βοηθήσετε ένα παιδί που σας το ζητά και να κάνετε στην άκρη όταν έχει βρει ό,τι χρειάζεται.


18. Να βοηθάτε ένα παιδί να αποκτά ικανότητες από µικρό. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν εξασφαλίσετε ότι ο κόσµος που το περιβάλλει είναι γεµάτος µε τρυφερότητα, ειρήνη και αγάπη.


19. Πάντα να δείχνετε τους καλούς σας τρόπους στο παιδί. ∆είξτε του πώς να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο!


children_kids_childhood_hat_teddy_bear_friends_happy_fun_joy_landscapes_nature_life_family_3840x2559

IN CATEFORY: BEST CHOICES , KID