Volcano of Santorini: The Great Explosion

Μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί είναι να δείτε από κοντά τον ηφαιστειακό κρατήρα και να ζήσετε τη μαγεία και το δέος που προκαλεί η θέα του, που άλλαξε μια για πάντα τη γεωλογική δομή της Μεσογείου!


A historical explosion
Το επιβλητικό ηφαίστειο έχει χαρακτεί στην ανθρώπινη μνήμη και την παγκόσμια παράδοση, εξαιτίας της λεγόμενης Μινωικής έκρηξης που ανατίναξε μεγάλο τμήμα του νησιού και επέφερε την παρακμή του αρχαίου κρητικού πολιτισμού. Η μεγάλη έκρηξη, που σύμφωνα με ιστορικές έρευνες τοποθετείται γύρω στο 1613π.Χ., προκάλεσε ισχυρά τσουνάμι που καταπόντισαν τον στόλο και τα παραθαλάσσια χωριά της Κρήτης, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας, εξαιτίας της μεγάλης εκπομπής ποσοτήτων διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα, επέφερε ψύχος και βροχές που κατέστρεψαν τις καλλιέργειες. Όλες αυτές οι επιπτώσεις σε συνδυασμό και με τις τεράστιες καταστροφές κτηρίων και σημαντικών μινωικών κέντρων κατέληξαν στην παρακμή και τον επακόλουθο αφανισμό της κρητικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο. Επιπλέον, με την ηφαιστειακή δραστηριότητα καταστράφηκε το μεγαλύτερο τμήμα της Στρογγύλης, όπως ονομαζόταν τότε η Θήρα λόγω του στρογγυλού της σχήματος, δημιουργώντας την Καλντέρα της Σαντορίνης, ενώ στο θαλάσσιο χάσμα που σχηματίστηκε μεταξύ Θήρας και Θηρασίας, με βάθος 1.500 μ., αναδύθηκαν στο βάθος του χρόνου ηφαιστειακοί κώνοι από τους οποίους σχηματίστηκαν τα νησιά Παλαιά, Μικρή και Νέα Καμένη, Αφρόσσα, Δάφνη, Καμένη του Φουκέ και Καμένη του Γεωργίου Α΄, τα οποία με εξαίρεση την Παλαιά Καμένη, σιγά σιγά μεγάλωσαν και ενώθηκαν.


Greece-Santorini-003


Behind the legend…
Μια τόσο μεγάλη έκρηξη, όπως ήταν φυσικό, πυροδότησε τη φαντασία των ανθρώπων και συνέδεσε την ηφαιστειακή δραστηριότητα με διάφορους θρύλους, όπως αυτόν της χαμένης Ατλαντίδας. Οι περιγραφές του Πλάτωνα σχετικά με τη μυθική πολιτεία ταιριάζουν με την αντίστοιχη όψη της αρχαίας Στρογγύλης, ενώ η ίδια άποψη έχει υποστηριχθεί και από τμήματα επιστημόνων που πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή. Το γεγονός πως μεγάλο τμήμα του νησιού καταποντίστηκε μετά την ισχυρή έκρηξη, αποτέλεσε σημαντικό έναυσμα για τη «διεκδίκηση» της τοποθεσίας της Ατλαντίδας στον Αιγιακό χώρο παρόλο που τόσο η γεωγραφική της θέση όσο και η ίδια η ύπαρξη της χαμένης πολιτείας βρίσκονται στη σφαίρα της πολιτισμικής παράδοσης και αμφισβητούνται έντονα από πολλούς επιστημονικούς κύκλους. Αναφορές συνδέουν επίσης, την δράση του Θηραϊκού ηφαιστείου με την Παλαιά Διαθήκη, υποστηρίζοντας πως οι επιπτώσεις της έκρηξης θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ορισμένες από τις Πληγές που περιγράφονται στην εβραϊκή παράδοση, όπως η μόλυνση των ποταμιών.


Beneath the ashes
Οι συνέπειες της έκρηξης επηρέασαν την εξέλιξη της Ελλάδας και της Γηραιάς Ηπείρου. Καταρχάς, η Μινωική καταστροφή αποτέλεσε έναυσμα για την παύση της ειρηνικής κυριαρχίας του κρητικού πολιτισμού και έδωσε τη θέση της στη μετέπειτα εδραίωση του εμπόλεμου πολιτικού συστήματος των πόλεων – κρατών, με το συνεπαγόμενο ανταγωνισμό τους. Μεγάλες ήταν επίσης, οι κλιματικές αλλαγές, με σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες, ενώ μετά το γεγονός αυτό η όψη του Αιγαίου Πελάγους άλλαξε ριζικά.


What about now…
Το νησί παρουσιάζει ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, με μικρότερης κλίμακας εκρήξεις που έχουν ως συνέπεια τη συνεχώς μεταλλασσόμενη μορφή της, καθώς και τη δημιουργία εξ’ ολοκλήρου νέων τμημάτων στεριάς γύρω από το νησί. Το ηφαίστειο έχει απασχολήσει την περιοχή και κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα με εκρήξεις που σημειώθηκαν την περίοδο 1925- 1928, 1939-1941 με τη δημιουργία θόλων και νέων ηφαιστειακών κρατήρων και το 1950 που αποτελεί και την πιο πρόσφατη δραστηριότητα.


✦ Η Σαντορίνη χαρακτηρίζεται ως ενεργό ηφαίστειο και ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, που περιλαμβάνει επίσης τη Μήλο, τη Νίσυρο και τα Μέθανα.
✦ Η έκρηξη του 1613 π.Χ. θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε ποτέ.
✦ Μια τοιχογραφία στο δυτικό κτίριο του Ακρωτηρίου παρουσιάζει την εύπορη ζωή στην αρχαία Θήρα, με εμφανείς ομοιότητες στην περιγραφή του Πλάτωνα σχετικά με την Ατλαντίδα.
✦ Το τσουνάμι που προκλήθηκε από την έκρηξη υπολογίζεται στα 15-30 μέτρα ύψος και έφτασε στις ακτές της Κρήτης μέσα σε 30 – 45 λεπτά.


9718904882_975efd0a6c_o


ENGLISH VERSION


A historical explosion

The commanding volcano has been etched to the memory of human-kind and to worldwide tradition, because of the Minoan Eruption, which blasted a big part of the island and lead to the decay of ancient Minoan civilization. The major eruption, which according to historic sources, dates to around 1613b.C, generated high tsunamis that submerged the fleet and the sea-side villages of Crete, while the temperature decrease, due to the emission of large quantities of carbon dioxide and sulfur in the atmosphere, resulted in frost and rainfall that destroyed agriculture.  All of these negative effects combined with extended damages to buildings and important Minoan centres resulted in the decay and subsequent extinction of Cretan domination in the Mediterranean. In addition to that, volcanic activity destroyed the biggest part of Stroggili, as Thira was then named due to its circular shape, creating the Kaldera of Santorini, while in the sea-chasm that was formed between Thera and Therasia   , with a depth of 1500mt., volcanic cones submerged in time from which the islands Palaia, Mikri and Nea Kameni, Afrossa, Dafni, Kameni of Fouke and Kameni of Georgios A’ formed; Which with the exception of Palaia Kameni gradually grew and became interconnected.


petrwma


Behind the legend…

Such a major eruption, naturally sparked the imagination of people and correlated volcanic activity with various legends, like the one of the lost city of Atlantis. Plato’s descriptions of the mythic city, perfectly match the appearance of ancient Stroggili, while the same opinion has been supported by some scientists who have extensively studied the area. The fact that a large part of the island was submerged after the catastrophic eruption sparked the “claim” of the location of Atlantis in the Aegean, even though the geographic location and the existence of the lost city itself belong in the orbit of folklore tradition and are strenuously disputed by many representatives of the scientific world. There are also accounts that relate the activity of the Theran Volcano with the Old Testament, which could explain some of the wounds of the pharaoh described in Jewish tradition, like the pollution of the rivers.


Beneath the ashes

The consequences of this eruption affected the course of Greece and the Old Continent in general, in all aspects. To start with, the Minoan demise, was the beginning of the end for the peaceful Cretan domination, which gave its place to the subsequent consolidation of an at war political system of the cities-states, and their rivalry. The climate changes were also significant, with grave consequences for agriculture, while the shape of the Aegean Sea changed radically.


What about now…

The island has presented volcanic activity throughout its history, with smaller explosions contributing to the ever-changing shape of Santorini, as well as the formation of completely new pieces of land around the island. The volcano has been an issue for the area throughout the 21st century, with eruptions that took place during the 1925- 1928, 1939-1941 time periods, which resulted in the formation of domes and new craters, as well as in 1950, which marks the most recent activity.


✦ Santorini is considered an active volcano and is part of the Aegean Volcanic Arc, which also includes Milos, Nisyros and Methana.
✦ The big eruption of 1613 b.C., is considered to be the second biggest eruption in human history!
✦ A mural in the west building of Akrotiri, depicts the wealthy life in Thera, with striking similarities to Plato’s description of Atlantis.
✦ The tsunami caused by the explosion is thought to have been around 12-30 mt. high and to have reached the shores of Crete in 30-45 minutes.


shutterstock_262527038


IN CATEFORY: SANTORINI 2016