Μαθησιακές δυσκολίες: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται

Ο ∆ρ. Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης, ψυχοπαιδαγωγός και σύµβουλος οικογένειας, µας δίνει τα «φώτα» του για ένα σοβαρό πρόβληµα.

Οι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθµησία κ.ά.), ενώ έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη, παρουσιάζουν χαµηλή σχολική επίδοση. Οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς στο άτοµο, αποδίδονται στη διαφορετική κατασκευή του εγκεφάλου και δεν θεραπεύονται. Η αργοπορηµένη καθαρή οµιλία, η αδυναµία του να θυµάται την ονοµασία γνωστών αντικειµένων (π.χ. την µπάλα), να συγκεντρώνεται και να ακολουθεί τις εντολές περνώντας από τη µία στην άλλη δραστηριότητα (χωρίς να την ολοκληρώνει), είναι ορισµένες από τις ενδείξεις για την έγκαιρη αναγνώριση στα νήπια των µαθησιακών δυσκολιών (Μ.∆.).

Η αργή ανάγνωση, η ακατάστατη γραφή, η αδυναµία επίλυσης απλών µαθηµατικών πράξεων και προβληµάτων, η ελλιπής ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι κάποιες από τις δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίζει το παιδί µε Μ. ∆. στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού. Τα πολλά ορθογραφικά λάθη, η δυσανάγνωστη γραφή, η αργή και συλλαβιστική χωρίς νόηµα ανάγνωση, οι δυσκολίες στην κατανόηση κειµένων που ακούει ή διαβάζει, οι δυσκολίες στα µαθηµατικά και στην οργάνωση του χρόνου µελέτης, η προβληµατική συµπεριφορά (επιθετικότητα, παραβατικότητα, κοινωνική αποµόνωση, κατάθλιψη, χρήση ουσιών) συµπληρώνουν την πιθανή εικόνα του µαθητή µε Μ.∆. που δεν του έχει παρασχεθεί εγκαίρως η κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια, σε µεγαλύτερες τάξεις και ηλικίες.

∆ιάγνωση και στήριξη

Η διάγνωση των Μ. ∆. µπορεί να γίνει από εξειδικευµένους δηµόσιους ή ιδιώτες επιστήµονες (ψυχοπαιδαγωγούς, σχολικούς ψυχολόγους κ.ά.). Στην  ελληνική νοµοθεσία αναφέρεται ότι οι µαθητές µε Μ.∆. µπορούν να φοιτούν στη συνήθη σχολική τάξη µε πιθανή παράλληλη στήριξη από ειδικό παιδαγωγό ή σε καλά οργανωµένα και στελεχωµένα τµήµατα ένταξης που λειτουργούν µέσα σε κανονικά σχολεία. Επίσης µπορεί να προσφερθεί ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια στο σπίτι ή σε ιδιωτικά κέντρα. Ακόµη τόσο στο Γυµνάσιο-Λύκειο όσο και στο πανεπιστήµιο, δίνεται η δυνατότητα οι υποψήφιοι µε Μ.∆. να εξετάζονται προφορικά στις εξετάσεις.

Πώς αντιµετωπίζονται;
Κάποιοι από τους τρόπους που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των Μ.∆. είναι:

  • Η ουσιαστική συνεργασία σχολείου-οικογένειας
  • Η καλή πληροφόρηση των γονέων για την αναµενόµενη συµπεριφορά  των παιδιών τους σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους
  • Η βαθύτερη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέµατα µαθησιακών δυσκολιών
  • Η χρήση ποικίλων µεθόδων διδασκαλίας και της σύγχρονης τεχνολογίας στη µάθηση
  • Η  ενθάρρυνση και οι θετικές προσδοκίες
  • Η πλήρης αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας των παιδιών µε Μ.∆.

kandarakis_doc∆ρ. Ανδρέας Γρ. Κανδαράκης, Ψυχοπαιδαγωγός & Σύµβουλος Οικογένειας Επιστηµονικός Συνεργάτης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Συγγραφέας
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 10, Αγία Παρασκευή, Κιν.: 6974000035

 

 

 

Διαβάστε επίσης:

Αυτισμός: Η σημασία της σωστής παρέμβασης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here